Naujienos
Spurtuok kartu!

2021 gruodžio mėn. 21 d.

Gera dalintis gerumu

Prieškalėdiniu laikotarpiu daugelis įmonių išleidžia dideles pinigų sumas dovanoms verslo partneriams ir klientams. Tuo tarpu pasaulyje sklinda kitokia kalėdinė tradicija - dovanoms skirtus pinigus paaukoti ne pelno siekiančioms organizacijoms, kurios rūpinasi silpnesniais visuomenės nariais.
Šiais metais UADBB „Jūsų spurtas" prisijungia prie tų įmonių gretų, kurios šventinius suvenyrus ir dovanų rinkinius keičia parama. Šiųmetinį kalėdinį biudžetą nuspręsta paskirti Maltos Ordino Pagalbos Tarnybai (Maltiečiams) ir Lietuvos Raudono Kryžiaus draugijai.

Maltos ordino pagalbos tarnybos pagrindinė misija - teikti humanitarinę, socialinę pagalbą sudėtingose situacijose esantiems žmonėms. Lietuvoje veikia 28 miestuose. Nuolatinės veiklos: Vaikų dienos centrai. Juose lankosi vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų (socialinės rizikos, nepasiturinčių). Čia jie ruošia namų darbus, gaminasi pietus, žaidžia ir kitaip leidžia laisvalaikį, kurį organizuoja centre dirbantys darbuotojai ir savanoriai. Senyvo amžiaus žmonių maitinimas (projektas „Maistas ant ratų"). Keliems šimtams senelių visoje Lietuvoje reguliariai į namus vežamas šiltas maistas. Maistas gabenamas asmenims, kurie dėl sveikatos problemų arba finansinių galimybių neišgali prasimaitinti. Senyvo amžiaus žmonių lankymas - savanoriai lanko vienišus senelius. Savanoriai su jais bendrauja, padeda apsipirkti, palydi, padeda atlikti kitus darbus .Jaunųjų maltiečių veiklos - savanoriai lanko neįgalius vaikus, prisideda prie jų laisvalaikio, tampa vyresniaisiais draugais; organizuoja meno, socialinius projektus; rengia mokymus, stovyklas; lanko senelius, vaikus, padeda neregiams; dalyvauja tarptautinėse Maltos ordino stovyklose; lankosi mokyklose ir skatina kitus jaunus žmones savanoriauti. Turėdami daug savanorių ir patirties su jais dirbti, maltiečiai padeda ir kitoms organizacijoms, kurios teikia paslaugas socialinėje atskirtyje esantiems žmonėms, t. y. siunčia savo savanorius į tas organizacijas, rūpinasi savanorių paruošimu, priežiūra ir kitais savanorių palydėjimo aspektais. Tai nuolatinė veikla. Neseniai atsiradusi pavežėjimo paslauga neįgaliesiems, kurioje dirba tiek darbuotojai, tiek savanoriai. Organizacijoje veikia apie 1000 savanorių visoje Lietuvoje.
Lietuvos Raudonasis Kryžius - valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija įkurta 1919 m. sausio 12 d. Roko Šliūpo ir kitų medikų pastangomis. Jos veikloje aktyviai reiškėsi daugelis žymių Lietuvos gydytojų, sveikatos apsaugos darbuotojų. Draugija įkūrė ligoninių Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, pirmąją Lietuvoje tuberkuliozės sanatoriją Aukštojoje Panemunėje, greitosios medicinos pagalbos kraujo perpylimo įstaigų, medicinos seserų mokyklų ir kursų, nemažai prisidėjo prie Birštono ir kitų Lietuvos kurortų plėtojimo.
Organizacija siekia užkirsti kelią žmonių kančioms ar jas palengvinti. Lietuvos Raudonasis Kryžius yra valstybės pagalbininkė humanitarinės veiklos srityje, taikos ir karinių konfliktų metu vykdanti 1949 metų Ženevos konvencijos dėl karo aukų apsaugos. Vykdydama savo veiklą LRK vadovaujasi Pagrindiniais Raudonojo Kryžiaus principais: humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, universalumo. Pagrindinės veiklos sritys: senyvų, vienišų žmonių priežiūra ir slauga, mokymas teikti pirmąją pagalbą, pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams ir humanitarinė pagalba pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

                                                

Partneriai: