Straipsniai
Spurtuok kartu!

Draudimo apsauga – tik įvykdžius pareigas

Remiantis galiojančiais įstatymais, visos Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos vairuotojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Tai išties ne naujiena. Tačiau, matyt, ne kiekvienas yra išsamiai pasidomėjęs, kada įsigytas draudimo polisas suteikia draudimo apsaugą ir į kokius aspektus visada derėtų atkreipti ypatingą dėmesį.

Svarbu žinoti, kad pagal šį draudimą išmokos mokamos dėl žalos asmeniui, neturtinės žalos ar žalos turtui padarytos eismo įvykio metu ar atsiradusios vėliau kaip eismo įvykio padarinys.

Bene svarbiausias aspektas, kalbant apie su šia draudimo rūšimi susijusius ir iš pareigų nevykdymo kylančius pavojus, yra regresas. Kitaip tariant, tai draudimo kompanijos teisė susigrąžinti iš kliento išmokėtą išmoką ar jos dalį.  Vėlgi, svarbu suprasti, kad išmokos mokamos ne tik už įlenktas dureles ar panašaus pobūdžio žalą, tačiau, pvz. sužalojus asmenį (kuris gali būti ir kartu su mumis važiavęs keleivis) išmokos pagal šią draudimo rūšį apims ne tik jo gydymo išlaidas, reabilitaciją, bet ir negautas pajamas, laidojimo ir su tuo susijusias išlaidas, žalą dėl maitintojo netekimo, neturtinę žalą ir pan. Taigi, išmokos gali būti išties labai didelės, o draudimo kompanijos teisę į regresą numato įstatymas. Tad vienintelis būdas išvengti minėtų nuostolių pavojaus - tinkamai vykdyti draudėjo pareigas.

Visų pirma, draudimo sutartis privalo būti apmokėta. Kitaip ji teveikia tik formaliai, nes išmokėjęs draudimo išmoką atsakingas draudikas turi teisę susigrąžinti iš draudėjo dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. Paprastai tariant - draudimo kompanija atlygins žalą nukentėjusiam asmeniui, tačiau vėliau visos sumos pareikalaus iš draudimo sutarties neapmokėjusio kliento.

UADBB „Jūsų spurtas" brokeriai pataria, jog derėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartyje numatytus apribojimus, kurie taikomi valdytojų amžiui ir stažui. Minėti apribojimai visada yra, ypač, jei mes kalbame apie fizinių asmenų draudimą. Išties, tai labai natūrali sąlyga, nes tokiu būdu draudikas įvertina, už kokią kainą jis apdraus konkretaus valdytojo civilinę atsakomybę. Jaunesniam valdytojui, turinčiam mažesnį vairavimo stažą, įmoka bus ženkliai didesnė, nei patyrusiam vairuotojui. Tad atkreipkite dėmesį, ar šiuo aspektu jūsų turima sutartis atitinka realius jūsų poreikius. Ypač tada, kai automobilį vairuoja ne vienas valdytojas. Įstatyme numatyta, kad netinkamai vykdant šiuos įsipareigojimus, draudimo kompanija turi teisę taikyti regresą, kurio dydis yra iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos.

Kitas svarbus aspektas - pareiga pranešti apie padarytą žalą. UADBB „Jūsų spurtas" ekspertai pastebi, kad valdytojams ši pareiga ne visada yra žinoma, nes vyrauja nuomonė, kad „man žalos niekas neatlygins, taigi į draudimo kompaniją kreipiasi tik nukentėjęs asmuo". Visgi, draudėjas įsipareigoja pranešti raštu apie padarytą žalą jo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo kompanijai, padėti draudikui aiškintis eismo įvykio aplinkybes, laikytis atsakingo draudiko nurodymų, raštu duotų po eismo įvykio. Priešingu atveju įstatymas numato draudimo kompanijos teisę į iki 20 procentų regresą nuo išmokėtos sumos.

Taip pat egzistuoja dar keli atvejai, kai draudimo kompanija, išmokėjusi draudimo išmoką nukentėjusiam asmeniui, jų išsireikalaus iš draudėjo. Jeigu valdytojas:

1.  vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo;

2.  vairavo techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai ją naudoti draudžia teisės aktai, ir eismo įvykis įvyko dėl šios priežasties;

3.  padarė žalą neturėdamas teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę;

4.  pasišalino iš įvykio vietos;

5.  padarė žalą tyčia;

6.  nepranešė policijai Kelių eismo taisyklėse nustatytais atvejais;

7.  nuslėpė eismo įvykio aplinkybes ir tai turėjo įtakos draudimo išmokos mokėjimui ir draudimo išmokos dydžiui.

Pabaigai tiktų pastebėti, kad, matyt, ne kiekvienas privalo išmanyti draudimo teisę, ir išties ne visi išsamiai nagrinėja galiojančius įstatymus bei taisykles, tačiau pasirašant draudimo sutartį ir perkant draudimo apsaugą, visada dera pasidomėti, ar ji tikrai veikia būtent man ir kur yra tos „plonybės", kurios draudimo sutartį paverčia tik popieriaus lapu.

Partneriai: