Naujienos
Spurtuok kartu!

2016 liepos mėn. 26 d.

Draudimas, kuris leidžia patirti visus pokemonų gaudymo malonumus Lietuvos draudime

 

 

DRAUDIMAS POKEMONUS GAUDANTIEMS VAIKAMS IR PAAUGLIAMS

Apdraudus vaiką bus ramiau dėl:

Traumų1
Jei vaikas susižeis, išmokėsime atitinkamą sumą.
Lūžiai (T1) - iki 5 000 Eur.
Traumos (T2) - iki 5 000 Eur.

Nuostolių2
Atlyginsime nuostolius iki 1 500 Eur, jei vaikas padarys žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui.

Kaina metams
draudžiant vaikus iki 6 m. 25 Eur
draudžiant vaikus nuo 7 iki 18 m. 35 Eur


DRAUDIMAS SUAUGUSIEMS POKEMONŲ GAUDYTOJAMS

Apsidraudus asmens draudimu pokemonus gaudykite drąsiai, nes bus ramiau dėl:

Traumų1
Nutikus nelaimei, išmokėsime atitinkamą sumą.
Lūžiai (T1) - iki 5 000 Eur.
Traumos (T2) - iki 5 000 Eur.
Sunkios traumos (T3) - iki 15 000 Eur.
Mirties rizika (M) - 15 000 Eur.

Nuostolių2
Atlyginsime nuostolius iki 1 500 Eur, jei padarysite žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui.

Kaina metams 45 Eur

Pasiūlymai galioja sudarant naują metinę Asmens draudimo sutartį iki 2016 09 30, draudžiant 0-55 m. asmenį, neužsiimantį profesionaliuoju ir (arba) ekstremaliuoju sportu (veikla) ir neturintį sveikatos sutrikimų, susijusių su nurodytomis draudžiamomis rizikomis. Nauja sutartimi laikoma, jei ne mažiau kaip 6 mėn. iki sutarties sudarymo draudėjas neturėjo galiojančios asmens draudimo sutarties, sudarytos AB „Lietuvos draudime".

1 Draudimo išmoka skaičiuojama procentais nuo draudimo sumos. Pavyzdžiui, lūžus žastikauliui, išmokama 500 Eur, t. y. 5 000 Eur x 10 %. Lentelė su kūno sužalojimų procentinėmis draudimo sumos dalimis pateikta Asmens draudimo taisyklėse Nr. 69.

2 Žala atlyginama pagal Būsto draudimo taisykles Nr. 67 (Asmens civilinės atsakomybės skyrius).

Partneriai: